Tag - Symbolický cintorín

Symbolický cintorín: Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu

Kameň za kameňom, okolo plesa a potom ešte trošku ďalej. Skrytý pred zrakmi ľudí v limbovom hájiku a kosodrevine. Magické ticho, akési čaro tohto miesta, ktoré vyvoláva pocit, že by si sa mal zamyslieť. Hoc len nad tým, aké máš šťastie, že tu môžeš byť a mal si tú možnosť vybrať sa na prechádzku. Symbolický cintorín. Miesto, o ktorom sa hovorí, že je mŕtvym na...