Morský útes na pevnosti Vyšehrad

Vyšehrad je známy ako strategicky významná pevnosť na rozhraní Turca a Ponitria. Vystavaný bol hlavne so zámerom kontroly Jantárovej cesty, ktorá bola v minulosti diaľkovou cestou z Poľska cez Turiec do Nitry a ďalej na juh. Prechádzkou týmto náučným chodníkom sa dostávame do obdobia Veľkej Moravy.

Prístup na chodník je z obce Nitrianske Pravno. Dĺžka chodníka je 1,3 kilometra a má 6 zastávok s informačnými tabuľami. Chodník sa nachádza v národnej prírodnej rezervácii Vyšehrad.

Nachádzame sa v pomerne odľahlej časti Slovenska, čo je síce výhodné nedotknutou prírodou, no nevýhodné prístupom do nej. Cesty, ktoré sem vedú, sú však v dobrom stave. Z Vyšehradského sedla nás vedie poľná cesta, keď natrafíte na ohradu, obíďte ju zľava. Vchádzame do lesa, kde nás čaká jeden krátky úsek strmého stúpania. Odmenou bude pekná horská lúčka, ktorá nás po hrebeni dovedie až na vrchol Vyšehradu. Na konci náučného chodníka objavíme pozostatky hradiska. Na vrchole, ktorý je pomerne ťažko prístupný, sú stopy osídlenia už od mladšej doby kamennej a mladšej doby bronzovej.

Vyšehrad je najvyšším vrcholom strednej časti pohoria Žiar a zároveň archeologickým náleziskom dokumentujúcim osídlenie od mladšej doby kamennej.

Toto miesto je výnimočné najmä pocitom vzdušnosti, ktorý navodzuje. Vrcholové skaliská ponúkajú možnosť sadnúť si na nich ako keby sme boli na brehu mora. Vrcholová skala nám nam prvý pohľad pripomína morský útes. Keďže táto trasa nie je úplne komerčná, je vhodná pred turistov, ktorí sa chcú vyhnúť davom ľudí a objavovať ticho prírody.

Tip na výlet a fotky: Jana Hrmová