Mojžišove pramene v krajine vodopádov

Nachádzame sa v Malej Fatre pri vrchu Hromové. Skrývajú sa tu Mojžišove pramene, ktoré sú vlastne ako malé vodopády alebo pramienky vody vytekajúce z masívnej skalnej steny. Tieto pramienky sa následne napájajú na Šútovský potok a tvoria známy Šútovský vodopád.

Mojžišove pramene dostali pomenovanie podľa biblického príbehu o Mojžišovi, ktorý na púšti udrel palicou do skaly a z nej vystryskla voda. Legenda hovorí, že presne takto vznikli aj tieto pramene.

Prístup k týmto prameňom je po modrej turistickej značke od obce Šútovo, popri Šútovskom vodopáde. Mojžišove pramene sa nachádzajú na náučnom chodníku Šútovská dolina, ktorý má letnú aj zimnú trasu. Tá letná trasa je dlhšia, náročnejšia s väčším prevýšením až po Snilovské sedlo (1524 m.n.m.). Nám tentokrát postačí zimná trasa, ktorú ukončíme priamo pri Mojžišových prameňoch (1140 m.n.m.).

K Mojžišovým prameňom sa vydávame po náučnom chodníku Šútovská dolina. Čaká nás necelých 5 kilometrov, s prevýšením zhruba 500 metrov a trvaním tak dve hodinky.

Východiskový bod chodníka je Šútovo, časť Rieka – Chata Fatranka. Celý čas sa držíme modrej turistickej značky. Okrem legendárnych Mojžišových prameňov nás čaká aj Šútovský vodopád, ktorý je najvyšším vodopádom Malej Fatry a jedným z najvyšších na Slovensku. Úsek po Šútovský vodopád je nenáročný, následne nasleduje trochu strmší výstup k Mojžišovým prameňom. Pokiaľ by sme pokračovali ďalej letnou trasou, táto prechádzka by sa zmenila na reálnu stredne náročnú túru. Viac o letnej trase sa dočítate na webe náučných chodníkov.

Tip na výlet a fotky: Stanislav Egidy