Najexkluzívnejšia baroková stavba: Kalvária v Banskej Štiavnici

Výnimočná počtom zastavení aj príbehom, ktorý rozpráva. Myšlienka na jej vybudovanie skrsla v hlave jezuitu Františka Pergera, no stavba sa realizovala vďaka darom bohatých ťažiarov a hodnostárov, no i jednoduchých baníckych rodín. Stavba bola dokončená po šiestich rokoch, v roku 1751 a odvtedy chráni malebnú Banskú Štiavnicu. Kalvária.

Banskoštiavnická kalvária má tri kostoly – Dolný kostol, Sväté schody a Horný kostol.

Dolný kostol pozostáva z ústrednej kaplnky Poslednej večere a bočných kaplniek. Historici uvádzajú, že na Kalvárii boli umiestnené celkovo štyri zvony, z toho dva priamo v Dolnom kostole. Zvony boli odliate vo Viedni, no pravdepodobne počas 1.svetovej vojny boli zrekvírované na vojnové účely.

Dolný kostol obsahoval v minulosti aj tri olejomaľby na plátne a štyri boli v centrálnej kaplnke. Všetky boli bohužiaľ odcudzené.

Väčšina kalvárií má 14 zastavení, ktoré obvykle začínajú odsúdením Krista pre Pilátom a končia Božím hrobom. Kalvária v Banskej Štiavnici má však 17 zastavení, ktoré pojednávajú o rôznych témach – Ježiš sa lúči s matkou, Ježiš umýva nohy apoštolom, Posledná večera či Judáš zrádza Ježiša. Okrem týchto zastevní náchádzame na Kalvárii aj tri kostoly, Žalár a Svätý hrob – postavený na opačnej strane kopca.

Kalvária v Banskej Štiavnici má netradične 17 zastavení. V poradí 13.zastavením je Žalár, kde boli sochy spútaného Krista a piatich posmievačov. Tie boli ukradnuté začiatkom roka 1997. Neskôr boli dve sochy objavené v predajni starožitností a jedna ako ponuka aukčnej spoločnosti.

Horný kostol je hlavnou dominantou Kalvárie v Banskej Štiavnici. Tu vrcholí krížová cesta so súsoším ukrižovaného Krista a lotrov v životnej veľkosti. Nás veľmi zaujal nápis na tabuli osadenej práve na Hornom kostole. Nápis je venovaný Banskej Štiavnici a okrem iného v ňom Biskup Buzalka spomenul:

Sitno, Paradajs a Kalvária sú tri vrcholy tvoho okolia: Pod Sitnom pracuješ, na Kalvárii sa modlievaš, na Paradajse okrievaš.

Tieto tri vrcholy, ktoré obkolesujú Banskú Štiavnicu sú naozaj čarovné a vytvárajú spolu niečo magické, čo je na tomto mieste cítiť.

Fotky: Miriama Cimermanová